Dil üzerinde papillom

Dilinde papillom bulunduğunda dermatologdan yardım isteyen hasta

Dildeki papilloma, virüsün aktivitesinin tehlikeli bir tezahürüdür ve epitel hücrelerinden gelişir. Sadece dilin yüzeyinde değil, ağız boşluğundaki mukoza zarlarında da oluşabilir. Bu tür neoplazmalar ağrılıdır, kanama sıklıkla görülür, görünümleri iltihaplanma ile ilişkilidir.

Dilde papillom nedir

Dil yüzeyinde bir büyümenin varlığını tespit etmek zor değildir. Bu büyüme, yuvarlak bir şekil ile karakterize edilir, mukoza zarının üzerinde çıkıntı yapar ve geniş bir tabana sahiptir.

Dildeki papillomlar, HPV'nin tehlikeli bir tezahürüdür. Semptomlar: dildeki çıkıntılar, bir meme ucuna benzer, yumuşak bir dokuya sahip, 2 cm'ye kadar yuvarlaktır.

Teşhis: dilin onkolojik hastalıkları ile ayırıcı tanı. Tedavi: antiviral, immüno-düzelticiler, kaldırma.

Formasyonun boyutu 2 mm'den 2 cm'ye kadardır. Konum: esas olarak dilin arka veya kenarlarında. Bazı durumlarda - ucunda veya altında. Neoplazm, dilin köküne yakın bir yerde bulunduğunda, sadece bir doktor tarafından muayene edildiğinde veya geniş bir büyüme ile tespit etmek mümkündür.

Dışarıda, papillom bir meme ucuna benziyor, yakındaki dokuların gölgesine benzer ve yumuşak bir yapıya sahip. Dilin yüzeyinde hem tek hem de çoklu büyüme oluşur.

Çoğu zaman, dilde papillomların varlığına gereken özen gösterilmez ve büyümeler etkileyici hale geldiyse veya sayıları önemli ölçüde arttıysa bir uzman ziyaret edilir.

Papillomun kendisi ağrı, rahatsızlık veya kaşıntıya neden olmaz. Ancak büyümenin sık yaralanması nedeniyle şiddetli ağrı ve kanama olur. Ek olarak, büyüme çiğneme, yutma, konuşma ve bazen nefes alma sürecine müdahale eder.

Dildeki papilloma genellikle diş hekimlerinin ve KBB doktorlarının pratiğinde bulunur. Çıkarma genellikle kulak burun boğaz uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

Radyo dalgası yöntemi diğerlerinden daha sık kullanılır.

Uyarıcı özellikleri:

 • Laboratuvar işaretlerigörünürenfeksiyondan hemen sonra değil. Büyümelerin saptanması yaklaşık 3 ay sürecektir.
 • Virüs düşük kişilerde ortaya çıkabilirbağışıklık.Bu konuda uzmanlar HPV'li kişilere HIV testi yaptırmalarını tavsiye ediyor.
 • Bazı durumlarda, kurtarmak mümkündürkendi başına.İyileşme döneminde siğiller kendiliğinden kaybolabilir.
 • eliminasyondış semptomlar viral ajandan eliminasyona yol açmaz. Spesifik bir etiyolojik tedavi yoktur, tedavide antiviral ajanlar kullanılır. Herpes virüsü, hepatit ve diğer enfeksiyonların varlığında etkilidirler.

Çeşit

Dilin yüzeyinde veya boğazda büyüme tespit ettikten sonra, bu kondilomun hangi çeşide ait olduğunu belirlemek gerekir. 2 türe ayrılırlar:

 • reaktif.Papillomlar, çeşitli tahriş edicilerin olumsuz etkilerinin sonucudur. Bunlar esas olarak mekanik, kimyasal, termal veya enfeksiyöz lezyonlardır.
 • neoplastik.Çok nadiren görülür. Dışa doğru, sıradan çoklu nodüler büyümelere benziyorlar. Gruplar veya tek papüller halinde sunulurlar.

Çocuklarda ve yetişkinlerde dil yüzeyinde veya boğazda ortaya çıkan papillomlar da 2 tipi ayırt eder.

işaretlendi

Bu, açık pembe bir renk tonu ve keskin bir şekle sahip olan dilin altında bir büyümedir. Bazı durumlarda büyüyebilirler.

Dıştan karnabahar salkımına benzer. Bacakta benzer bir neoplazm oluşur. Küçük boyutlu, ancak önemli ağrıya neden olur.

Bazen yutma sürecinde rahatsızlık vardır. Sivri papilloma müdahale eder, dişlere ve yanaklara sürtünür. Bu siğil için favori bir yer, dilin altındaki alan olacaktır.

Son derece dikkatli olmanız gerekir. Kendi kendine terapi yasaktır. Tedaviye sadece bir uzman gözetiminde izin verilir.

düz

Cilt yüzeyinin biraz üzerinde çıkıntı yapan, belirgin belirgin konturlarla karakterize edilirler. Boğazda, bademciklerde, küçük bir dilde bulunurlar. Çok fazla ağrıya neden olmazlar. Tespit edilmeleri son derece zordur.

Herhangi bir muayene hastane ortamında bir doktor tarafından yapılmalıdır. Kendi kendine tedavi, insan yaşamı ve sağlığı için sonuçlara yol açabilir. Terapi, çeşitli ilaçların kullanımını içerir. Cerrahi müdahaleye gerek yoktur.

Çocuklarda bu tür büyümeler ortaya çıktığında, aralarındaki fark, küçük bir dilin mukoza zarının dokularının aşırı büyümesi olacaktır.

Konum bölgeleri

Büyümeler, ağız mukozasında düzenli yaralanmaya maruz kalan alanları seçer. Stroma devam eden enflamasyona dahil olduğunda, büyüme yoğun bir şekilde büyür. Bunun nedeni, stromanın organların temeli olmasıdır.

Kanla doymuş bağ dokusundan ve birden fazla sinir ucuna sahip lenfatik damarlardan oluşur. Böyle bir ortam kondilom için uygundur. Hemen büyümeye başlar, ülsere dönüşür, kanar ve ciddi rahatsızlıklara neden olur.

Dilin yüzeyinde tek başına bulunan neoplazmalar özel dikkat gerektirir. Benzer semptomlar kadınların karakteristiğidir. Sonuç nevraljidir.

Siğiller gözle görülemeyecek bir yerde olsalar bile ağız boşluğunda hissedilen hisler önemli derecede rahatsızlığa neden olur.

nedenler

Dildeki papillomun görünmez kalması zordur. Hoş olmayan hisler, yanma, ağrı, dilin yüzeyinde belirli bir noktada yoğunlaşır.

Hasta etkilenen bölgeye bakar ve cerahatli bir sivilceye benzeyen hafif beyaz bir büyüme keşfeder. Dil yüzeyinde genital siğillerin ortaya çıkmasının ana nedeni, HPV ile insan enfeksiyonudur.

Bu, bir dizi kışkırtıcı faktörden etkilenir:

 • azaltılmış işbağışıklıksistemler.
 • Tütün içmek.
 • aşırı kullanımalkol.
 • Resepsiyonilaçlar.
 • kaotikseksibir hayat.
 • Kalıcısoğuk algınlığıhastalıklar.
 • Oral kendi kendine uygulamadoğum kontrol hapları.

Belirtiler

Bir doktora gitmeden önce, bir kişi onu neyin endişelendirdiğini keşfetmelidir. Dil yüzeyindeki rahatsızlığın yerini belirlemek gerekir. Çocuklarda bu ateş veya ağrıyan ağrıdır, yetişkinlikte dilin belirli bir yerinde yabancı bir cisim veya sürekli rahatsızlık hissi.

Daha spesifik olarak, aşağıdaki gerekçelerle papilloma kurmak mümkündür:

 • Büyüme yer alıyorbacak.
 • Yüzeysiğiller hafiftir.
 • renk tonusiğiller dilin gölgesine benzer.
 • Boyutlar2 mm ile 2 cm arasında değişir.

Büyüme için favori bir yer, dilin yan duvarlarıdır. Daha az sıklıkla - altında veya ucunda.

Neoplazm şiddetli ağrıya neden olmaz, ancak rahatsızlık veya yabancı cisim hissi vardır. Genellikle birden fazla büyüme vardır, kapsamlı bir inceleme ile bir grup küçük neoplazmı tanımlamak mümkündür.

Kendi sağlığına uygun bir tutum, dilde papillomu zamanında tanımlamaya yardımcı olacaktır.

teşhis

Dilin ön yüzeyindeki büyüme hemen görülür. Kancaya takılması ve zarar görmesi kolay olduğu için normal yeme, konuşma, kanamalara müdahale eder.

Bu, hoş olmayan ağrı hislerine neden olur. Kondilom ağız boşluğunda, örneğin yumuşak damakta veya dilin arkasında bulunduğunda, bir hasta uzmanı tarafından muayene edildiğinde tesadüfen fark edilmesine izin verilir. Bir büyüme bulduktan sonra, doktor yapısını inceleyecektir.

Papilloma yumuşak yapıdadır. Ve gölge, mukozadan biraz daha hafiftir. Ağız boşluğunda olduğunda, pürüzlü olacaktır.

Bir çocukta neoplazmın bir farkı vardır: siğiller dili kaplar, tüm yumuşak damağı kaplar ve bademciklere ulaşır. Çocuklarda bunu tespit etmek yetişkinlere göre çok daha kolaydır.

Yaşlılıkta insanları muayene ederken özellikle dikkat edilmelidir: genellikle kondiloma benzeyen kanserli bir tümör geliştirirler. Sadece büyümenin oluştuğu dokunun tabanındaki kanserde açık bir mühür vardır.

Tedavi

Dil altında veya ağız boşluğunda bir neoplazm, bir dermatolog gözetiminde tedavi edilir. Kapsamlı ve kapsamlı bir çalışmadan sonra ilaçları reçete etmelidir. Bazı durumlarda siğiller cerrahi olarak çıkarılabilir.

Tıbbi terapi

Tıbbi tedavi, aşağıdaki reçetelere uyulmasından oluşur:

 • Başvuruyerelbüyümenin cerrahi olarak çıkarılması için endikasyonların yokluğunda A vitamini yağ çözeltisi ile tedavi.
 • kullanıminterferonlar,patolojinin odağındaki viral DNA miktarını azaltır.
 • Eşzamanlı uygulamabağışıklık uyarıcıantiviral ilaçlar.

Şu anda, HPV'den tamamen kurtulmaya yardımcı olabilecek etkili bir çare yoktur. Herhangi bir ilacın kullanımı bir uzmanla anlaşılmalıdır.

antiviral tedavi

Antiviral tedavi, HPV gelişimini ortadan kaldırmak için ilaçların kullanımını içerir. Vitamin kompleksleri reçete edilir, vücudun savunmasının aktivasyonuna katkıda bulunurlar. Uzman, dengeli bir diyet ve aktif bir yaşam tarzı önerir.

İstatistiklere göre, papillomlu hastaların zayıflamış bir bağışıklık sistemi vardır. Bağışıklığı yüksek olan kişiler HPV taşıyıcılarıdır, ancak aynı zamanda ciltte herhangi bir belirtileri yoktur.

Uzman, immünomodülatör ajanlar, bir vitamin kompleksi ve onarıcı ilaçlar reçete eder. Unutulmamalıdır: Bağışıklık haplarla bir günde artırılamaz. İlaçlar, kritik bir dönemde zayıflamış bir vücudu korumayı amaçlar.

aşı

HPV, aşının geliştirildiği birkaç virüs türünden biridir. Canlı HPV virüslerinin yapısına benzer yapıda organik maddeler içerir. Gerçek patojenlere karşı bağışıklık mükemmel bir şekilde gelişmiştir.

Aşılamadan önce, hariç tutmak gerekir:

 • Gebelik.Test yaptırın veya kan testi yaptırın.
 • ciddi kullanımtıbbipara kaynağı.
 • Diğeraşılar.
 • ciddenhastalıkkan.

Aşılar kas içinden yapılır. Tehlikeli yan etkiler son derece seyrek görülür.

kaldırma

Papillomun çıkarılacağı yöntem, tedavi eden uzman tarafından seçilmelidir. Yere, organizmanın özelliklerine bağlıdır. Neoplazmaları ortadan kaldırmanın aşağıdaki yolları vardır:

 • Cerrahicerrahi bir neşter ile eksizyon. İşlemden sonra "koterizasyon" yapılır. Benzer bir teknik, tek büyümelerin varlığında veya erişilemediği ve diğer yöntemlerin kullanılmasının imkansız olduğu durumlarda kullanılır.
 • lazereliminasyon. Yan etkisi olmayan en etkili, ağrısız yöntem. Dezavantajı, prosedürün yüksek maliyetidir.
 • Elektrokoagülasyon.Yöntem, büyümenin akımla koterizasyonunu içerir. Dezavantajları arasında ağrılı manipülasyon ve uzun bir rehabilitasyon süresi bulunur.
 • Radyo dalgasıameliyat. Teknik öncekine benzer, ancak mevcut yerine yüksek frekanslı radyo dalgaları papilloma etki eder. Ağrı önemsizdir, minimum yan etki sayısı ve kısa bir rehabilitasyon süresi.
 • kriyo-tahribat.Dildeki papillomu ortadan kaldırmanın en popüler olmayan cerrahi yolu. Neoplazm, üzerindeki soğuğun etkisiyle çıkarılır. Siğil sıvı nitrojen sıcaklığına dondurulur. Büyüme donacak ve bir hafta içinde ölecek.

Teknik siğil eksizyonunu içeriyorsa, büyümenin yapısını analiz etmek için biyomateryal histolojik tanı için gönderilir.

Tehlike

Dilde papillomlar oluştuğunda hasta biraz rahatsızlık hisseder. Bu nedenle, yemek yerken büyüme kolayca düşebilir. Ayrıca, konuşma sırasında oluşumlar görülebilir ve konuşmada bir değişikliğe katkıda bulunur.

Sivri tip oluşumlar sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik rahatsızlık verir. Böyle bir durumun arka planına karşı, bir kişi diş hekimi KBB ile randevuda utanç yaşayabilir. Kompleksler, diğer insanlarla iletişim kurarken de ortaya çıkar.

Ciddi bir tehlike, büyümelerin ağız boşluğunun iç kısmında lokalizasyonudur, çünkü bunlar başka bir enfeksiyonun girmesine neden olabilir ve bu da kan zehirlenmesi riskinin artmasına neden olur. Bütün bunlar genellikle ölümle sonuçlanan onkolojik hastalıklara yol açar.

önleme

Bu patolojiden korunmak için önlem almak zor değildir. HPV enfeksiyonu olasılığını şu şekilde en aza indirin:

 • kazara ve korunmasız önlemekgenitalkontaklar, kontrasepsiyon kullanın;
 • kişisel eşyaları kullanhijyen;
 • yapmakaşıHPV'den çocuklara ve kadınlara genç yaşta.

Enfeksiyon zaten gerçekleştiğinde, zayıflamış bağışıklık nedeniyle viral ajanın aktivasyonunu önlemek gerekir:

 • kompleksleri kullanvitaminler;
 • kötüden kurtulmakalışkanlıklar;
 • önlemekstreslidurumlar ve stres.

HPV enfeksiyonu ihmal edilmemeli ve belirtileri kalifiye bir doktor tarafından uygun tedavi olmadan bırakılmamalıdır.

Dildeki papilloma, yüksek nitelikli bir doktora zorunlu ziyaret gerektiren tehlikeli bir oluşumdur. Hastanın ana görevi, büyümenin zamanında tespiti ve bir uzmandan yardım istemek olacaktır.